Navigácia

 • 20. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul Mgr. Ivica Laurincová

 • EXKURZIA DIVADLO DJGT ZVOLEN

  Divadelné dielne

  Trieda: II.A, II.B

  Odbor: 8259M animovaná tvorba, 8260M propagačné výtvarníctvo, 8297 M fotografický dizajn

  Termín: 13.2.2019

  Miesto konania: Zvolen

  Pedagogický dozor: Mgr. Nora Trnková Kúdelková, PhD, Mgr. Veronika Gajdošová  

  Zodpovedný vedúci kurzu: Mgr. Veronika Gajdošová

  Počet žiakov: 34

   

  Program exkurzie:

  Odchod zo školy o 10:20 smer námestie SNP. Začiatok prehliadky o 11:00. V DJGT nám budú predstavené všetky výtvarné profesie divadelných dielní, ukážky kostýmov, kulís, rekvizít od predstavy režiséra, návrhov cez realizáciu až po konečnú podobu. Príklady na konkrétnych divadelných hrách hlavne rozprávkach a predstaveniach pre deti.   

        

  Cena vstupného: zdarma

 • Pilotné testovanie žiakov maturitného ročníka_2019

  Dňa 28.1.2019 sa na našej škole uskutoční pilotné testovanie žiakov maturitného ročníka z predmetov slovenský jazyk , anglický jazyk B1.

   

  Testovanie bude prebiehať v učebnich 1.B a .3.A 

  Testovanie začne o 8.40 hod anglickým jazykom.  Žiaci by mali prísť do školy do 8.20 hod. 

  Administrácia testov trvá 100 minút. Potom bude 20 minútová prestávka a bude pokračovať administrácia testov zo slovenského jazyka ktorá bude trvať rovnako 100 minút. 

  Časový harmonogram : 

  8:20        Príchod žiakov do školy

  8:40 – 10:20  Administrácia testov EČ MS  ANJ B1

  Prestávka

  10:40 - 12:20   Administrácia testov EČ MS SJL

   

  Rozdelenie žiakov do skupín je tu : 

  Zoznam pre testovanie NUCEM-u SJL.pdf

  Zoznam pre testovanie NUCEM-u ANJ.pdf

   

  Žiaci by mali dodržať rovnaké pokyny ako pri skutočnom maturitnom testovaní. Pokyny sú k nahliadnutiu tu :   pokyny.pdf

   

  V tento deň s ohľadom na testovanie bude vypnuté zvonenie a nebude fungovať školský bufet.

  Žiaci triedy I.A pôjdu na workshop ktorý sa bude konať na Zvolenskom zámku. Zraz 8.45 pred zámkom.

   Žiaci triedy I.B sa zúčastnia informačnej výchovy v knižnici.  Info tu : informacna vychova_stredoskolaci .pdf

   

   Žiaci, ktorí neprídu do školy by si mali odhlásiť obedy.

   

  Žiaci tried II.A, II.B a III.A sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu. 

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 17.01. 2019 o 15:00hod 

  pre triedy :   II.A v učebni 2A, pre triedu III.A v učebni 3A, pre triedu IV.A v učebni 4A.  

  Rodičovské združenie pre triedu II.B bude v učebni 2B a začína o 16.00 hod. 

  Rodičovské združenie pre triedu I.B bude v učebni 1B a začína od 14.30 hod. 

   

  Rodičovské združenie pre triedu IV.B bude  v utorok 15. 01. 2019 v učebni 4B a začína od 16.00 hod.  Rodičia, ktorí sa v uvedený deň nemôžu dostaviť, môžu triedu učiteľku kontaktovať telefonicky. 

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
  Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
 • +421 x 0455369199

Fotogaléria