Navigácia

Maturita 2019

Základné informácie

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM

 

PREDMETY MS

1)      slovenský jazyk a literatúra,

2)      povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu

3)      teoretická časť odbornej zložky - TČOZ

4)      praktická časť odbornej zložky -  PČOZ

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria